Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Namasté Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verzameling van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word je gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om de gevraagde service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of je in de toekomst over reisproducten te informeren.

In dit overzicht hieronder zie je welke gegevens we verzamelen en/of doorgeven aan derden. Dit doen we alleen als dit nodig is voor uitvoering van de taken, met alle leveranciers zijn overeenkomsten gemaakt met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens.

Type gegevens - Doel - Doorgifte aan derden

 • NAW - Administratief - Namen worden doorgegeven aan leveranciers
 • Telefoonnummers - Contact - Worden soms doorgegeven aan leveranciers om contact op te kunnen nemen tijdens de reis
 • E-mailadressen - Contact - Worden soms doorgegeven aan leveranciers om contact op te kunnen nemen tijdens de reis
 • Geboortedata - Administratief/identificatie door derden - Worden vaak doorgegeven aan leveranciers het boeken van trein- en of boottickets, hotels (van de kinderen), airlines en andere reisonderdelen
 • Paspoortgegevens - Identificatie - Airlines en in sommige gevallen voor het aanvragen van een visum authorisatie

Je kunt ervoor kiezen om een telefoonnummer (zonder naam) van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Wij geven de gegevens veelal door aan leveranciers buiten de EU. Hoewel wij ons best doen om ook met hen overeenkomsten te sluiten, kunnen er andere regels en wetten van toepassing zijn in landen buiten de EU. Wat hier exact mee gebeurt valt buiten de macht van Namasté Reizen en hier kan Namasté Reizen dan ook niet voor aansprakelijk gehouden worden.

Namasté Reizen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals o.a. browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langswaar je naar namaste-reizen.nl gekomen bent. Dit maakt het ons mogelijk namaste-reizen.nl permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Lees in verband hiermee ook ons cookiebeleid.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens wilt, neem dan contact met ons op.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan:

Namasté Reizen
t.a.v. Margaret Vrolijk
Nieuwe Langendijk 39
2611VH Delft
margaretvrolijk@namaste-reizen.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 03-10-2023

Onze aanpak

 • aanpak-1-aanvraag

  1. Aanvraag

  Vertel ons over jezelf en hoe jouw droomreis er (ongeveer) uitziet.

 • aanpak-2-specialist

  2. Specialist

  Wij weten de mooiste plekjes, de leukste hotels, beste restaurants etc. ter plaatse!

 • aanpak-3-voorstel

  3. Voorstel op maat

  Wij stellen een unieke reis samen die past bij jouw reistempo, interesses en budget.

 • aanpak-4-opreis

  4. Op reis!

  Op reis met een goed gevoel; ook onderweg kun je op ons rekenen.