Namasté Reizen is aangesloten bij het ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.

ANVR

Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR onder nummer 04583. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Download hier de brochure van het ANVR.

Wij steunen actief de ANVR en de ECPAT in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen je uit met ons alert te zijn en seksueel misbruik van kinderen te melden.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Namasté Reizen (KvK nr. 27242139]) is aangesloten bij het SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Lees hier meer informatie over de garantieregeling.

Calamiteitenfonds

Ook is Namasté Reizen aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren. Daarnaast krijg je de noodzakelijke meerkosten vergoed indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Onze aanpak

 • aanpak-1-aanvraag

  1. Aanvraag

  Vertel ons over jezelf en hoe jouw droomreis er (ongeveer) uitziet.

 • aanpak-2-specialist

  2. Specialist

  Wij weten de mooiste plekjes, de leukste hotels, beste restaurants etc. ter plaatse!

 • aanpak-3-voorstel

  3. Voorstel op maat

  Wij stellen een unieke reis samen die past bij jouw reistempo, interesses en budget.

 • aanpak-4-opreis

  4. Op reis!

  Op reis met een goed gevoel; ook onderweg kun je op ons rekenen.