Namasté Reizen hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Namasté Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verzameling van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de gevraagde service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

In dit overzicht hieronder ziet u welke gegevens we verzamelen en/of doorgeven aan derden. Dit doen we alleen als dit nodig is voor uitvoering van de taken, met alle leveranciers zijn overeenkomsten gemaakt met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens.

Type gegevens - Doel - Doorgifte aan derden

NAW - Administratief - Namen worden doorgegeven aan leveranciers

Telefoonnummers - Contact - Worden soms doorgegeven aan leveranciers om contact op te kunnen nemen tijdens de reis

E-mailadressen - Contact - Worden soms doorgegeven aan leveranciers om contact op te kunnen nemen tijdens de reis

Geboortedata - Administratief/identificatie door derden - Worden vaak doorgegeven aan leveranciers het boeken van trein- en of boottickets, hotels (van de kinderen), airlines en andere reisonderdelen

Paspoortgegevens - Identificatie - Airlines en in sommige gevallen voor het aanvragen van een visum authorisatie

U kunt ervoor kiezen om een telefoonnummer (zonder naam) van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Wij geven de gegevens veelal door aan leveranciers buiten de EU. Hoewel wij ons best doen om ook met hen overeenkomsten te sluiten, kunnen er andere regels en wetten van toepassing zijn in landen buiten de EU. Wat hier exact mee gebeurt valt buiten de macht van Namasté Reizen en hier kan Namasté Reizen dan ook niet voor aansprakelijk gehouden worden.

Namasté Reizen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals o.a. browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langswaar u naar namaste-reizen.nl gekomen bent. Dit maakt het ons mogelijk namaste-reizen.nl permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Lees in verband hiermee ook ons cookiebeleid.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wil, neem dan contact met ons op.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

Namasté Reizen
t.a.v. Margaret Vrolijk
Nieuwe Langendijk 39
2611VH Delft
margaretvrolijk@namaste-reizen.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 28-05-2018