Op uw reservering zijn de ANVR-Consumenten voorwaarden (reis- en boekingsvoorwaarden) van toepassing.

Op uw reservering zijn de ANVR-Consumenten voorwaarden (reis- en boekingsvoorwaarden) van toepassing. De reis- en boekingsvoorwaarden die wij als ANVR-reisonderneming hanteren zijn overeengekomen met de Consumentenbond. Dit voorkomt dat u met onredelijke bepalingen wordt geconfronteerd.

De ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden kunt u hier inzien en printen.

Wij zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en het Calamiteitenfonds. U kunt aanspraak maken op de garantieregelingen van deze fondsen indien en voor zover de regelingen daarin voorzien. De garantieregelingen zijn te vinden op www.sgr.nl en www.calamiteitenfonds.nl.

Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie. Acceptatie van de boekingsbevestiging betekent dat u kennis genomen hebt van en akkoord gaat met de ANVR-Reis- en Boekingsvoorwaarden, alle overige voorwaarden waaronder de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, afwijkende betalingsvoorwaarden, alsmede de voorwaarden van SGR en Calamiteitenfonds.

Aanvullend op art. 2.1 (betaling) en art. 9 ANVR-Reisvoorwaarden (opzegging/annulering door de reiziger) geldt het volgende:
De aanbetaling bedraagt 10% van de volledige reissom + de kosten van de vliegtickets (incl. luchthavenbelastingen). Het restantbedrag dient zes weken voor vertrek te zijn voldaan.

Wegens het individuele karakter van onze reizen hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:
Annulering van een reis dient uitsluitend schriftelijk te geschieden. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

1. bij annulering vanaf het moment van inschrijving tot de 56 e dag voor vertrek: de aanbetaling;

2. bij annulering vanaf de 56 e dag voor vertrek tot aan de 28 e dag voor vertrek: 50% van de reissom of minimaal de aanbetaling;

3. bij annulering vanaf de 28 e dag (incl.) tot de 5 e dag voor vertrek: 75% van de reissom of minimaal de aanbetaling;

4. bij annulering vanaf de 5 e dag voor vertrek tot de dag van vertrek: de volledige reissom.

Ook in geval de reiziger boekt binnen zes weken voor vertrek gelden onverminderd de bovenstaande voorwaarden.