Er is veel onzekerheid over het coronavirus en daarmee ook veel vragen.


Dit kunnen wij heel goed begrijpen en natuurlijk delen wij deze zorgen. Als u een reis heeft geboekt heeft u ongetwijfeld de nodige vragen. Op deze pagina hopen wij de meeste vragen te kunnen beantwoorden. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Onze reisspecialisten werken vanuit huis, maar zijn bereikbaar.

Allereerst verwijzen wij u naar de pagina met veelgestelde vragen van het ANVR.

Per land of regio wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken een reisadvies opgesteld. U kunt deze reisadviezen online bekijken.

De situatie verandert dagelijks. Onze prioriteit heeft de afgelopen weken gelegen bij de reizigers die nog in Azie waren. Wanneer u bij ons een reis hebt geboekt en het is niet mogelijk of veilig om deze reis te maken dan nemen wij contact met u op. Op dit moment zijn dit met name de reizigers die voor 1 mei vertrekken of van wie de bestemming langer dan deze datum is gesloten. De ANVR adviseert namelijk alle reizigers met een vertrekdatum voor 1 mei af om te vertrekken.

Voor overige reizigers: zolang u niets van ons hoort, betekent dit dat uw nog reis door kan gaan.


Financiën

Namasté Reizen is een financieel gezond bedrijf en we zijn aangesloten bij de SGR. Mocht er toch een situatie ontstaan die ons bestaan in gevaar brengt, dan dekt de SGR te allen tijde uw reissom. Maak openstaande aan- of restantbetalingen daarom over volgens afspraak. Als betalingen niet volgens afspraak plaatsvinden, zijn wij genoodzaakt om dit als een annulering te behandelen en worden er annuleringskosten aan u doorberekend.


Waar vind ik meer informatie over het virus?

Meer informatie vindt u op de volgende pagina's:

RIVM

WHO


Reisvoorwaarden: welke gelden wanneer

Het is onzeker wat er de komende tijd gaat gebeuren. Wij volgen de situatie op de voet en deze verandert met de dag. Er zijn speciale voorwaarden voor wie in de periode tot 1 mei 2020 een reis heeft geboekt en voor wie een reis heeft geboekt naar landen met een inreisverbod langer dan 1 mei 2020.


Voorwaarden wanneer u een reis hebt geboekt met een vertrekdatum tot 1 mei 2020

De ANVR adviseert tot 1 mei niet op reis te gaan. Door de situatie die door het Corona virus is ontstaan wordt de reisbranche geconfronteerd met een groot aantal annuleringen en de verplichting aan reizigers de vooruitbetaalde reissommen terug te betalen. Een en ander kan tot problemen in de cash flow leiden. De SGR heeft daarom de Corona Voucher in het leven geroepen. Aan reizigers wordt gevraagd om de reis om te boeken of om een voucher te accepteren voor een reis op een later tijdstip.

1. Met ingang van 16 maart 2020 beschouwt SGR door aan SGR deelnemende organisatoren uitgegeven vouchers als vallende onder de dekking van SGR in de zin van artikel 3 van de SGR garantieregeling met inachtneming van punt 2 t/m 7 van dit besluit.
2. De waarde van de voucher kan niet meer zijn dan de (aan)betaling die gedaan is op de reis die geannuleerd is vanwege het Corona virus en welke reis oorspronkelijk ook onder de garantie van SGR viel.
3. De voucher dient een expliciete geldigheidsduur te bevatten van maximaal een (1) jaar na datum van uitgifte.
4. Dit besluit heeft een tijdelijk karakter en vervalt op 1 juni 2020 ten aanzien van de uitgifte van Corona-vouchers met garantie van SGR, onverminderd de mogelijkheid dat het bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht deze termijn kan verlengen.

Reis geheel annuleren

Mocht u de reis niet willen omboeken of uitstellen en wilt u geen gebruik maken van het voucher maar geheel willen annuleren, dan gelden annuleringskosten. Wij zullen ons in dit geval niet houden aan de Algemene Reisvoorwaarden maar alleen die kosten aan u doorberekenen die wij ook kwijt zijn.


Voorwaarden wanneer u een reis hebt geboekt naar een land met een inreisverbod

Op dit moment hebben diverse Aziatische landen hun grenzen gesloten en is het niet mogelijk het land in te reizen. De data tot wanneer landen zijn gesloten zijn verschillend. Mocht u uw reis plaatsvinden in een periode waarop de grenzen zijn gesloten dan nemen wij contact met u op. Voor deze situatie gelden de volgende voorwaarden:

Omboeken of uw reis uitstellen

Graag kijken wij samen met u wat de mogelijkheden zijn om de reis uit te stellen tot maximaal één jaar na dato of om te boeken naar een andere bestemming. Het is mogelijk dat er extra kosten verbonden zijn aan het uitstellen of omboeken van uw reis. Wij zullen proberen deze te beperken, maar mocht hier sprake van zijn dan worden deze aan u doorberekend.

Voucher

Door de situatie die door het Corona virus is ontstaan wordt de reisbranche geconfronteerd met een groot aantal annuleringen en de verplichting aan reizigers de vooruitbetaalde reissommen terug te betalen. Een en ander kan tot problemen in de cash flow leiden. De SGR heeft daarom de Corona Voucher in het leven geroepen. Aan reizigers wordt gevraagd om de reis om te boeken of om een voucher te accepteren voor een reis op een later tijdstip.

1. Met ingang van 16 maart 2020 beschouwt SGR door aan SGR deelnemende organisatoren uitgegeven vouchers als vallende onder de dekking van SGR in de zin van artikel 3 van de SGR garantieregeling met inachtneming van punt 2 t/m 7 van dit besluit.
2. De waarde van de voucher kan niet meer zijn dan de (aan)betaling die gedaan is op de reis die geannuleerd is vanwege het Corona virus en welke reis oorspronkelijk ook onder de garantie van SGR viel.
3. De voucher dient een expliciete geldigheidsduur te bevatten van maximaal een (1) jaar na datum van uitgifte.
4. Dit besluit heeft een tijdelijk karakter en vervalt op 1 juni 2020 ten aanzien van de uitgifte van Corona-vouchers met garantie van SGR, onverminderd de mogelijkheid dat het bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht deze termijn kan verlengen.

Reis geheel annuleren

Mocht u de reis niet willen omboeken of uitstellen en wilt u geen gebruik maken van het voucher maar geheel willen annuleren, dan gelden annuleringskosten. Wij zullen ons in dit geval niet houden aan de Algemene Reisvoorwaarden maar alleen die kosten aan u doorberekenen die wij ook kwijt zijn.


Voorwaarden wanneer u een reis hebt geboekt naar een land waar op dit moment nog geen reden is om niet naartoe te reizen

Maakt u zich ondanks dat het mogelijk/veilig is om te reizen tóch zorgen, dan kijken we graag samen naar de mogelijkheden om de reis om te boeken. Het is mogelijk dat er extra kosten verbonden zijn aan het uitstellen of omboeken van uw reis. Wij zullen proberen deze te beperken, maar mocht hier sprake van zijn dan worden deze aan u doorberekend. Mocht u de reis niet willen omboeken of uitstellen, maar geheel willen annuleren dan zijn in dit geval de Algemene Voorwaarden van kracht.